Четвер, 2021-04-22, 2:58 AM

  Ви увійшли як Beléptél mint $USERNAME$


  Ráti Általános Iskola Ратівецькa ЗОШ І-ІІ. ст.

 

                                          

  

Idén Hollandiába került a díj

Ráton átadták az Év Embere díjat

2011. szeptember 15-én a Ráti Általános Iskolában a Stichting Oost-Europa holland segélyszervezet munkatársai vehették át a KMKSZ Ráti Alapszervezete által alapított Év Embere díjat. Az ünnepségen Juhász Erika, az iskola igazgatója, tanárai és diákjai, valamint a szervezők – a KMKSZ Ráti Alapszervezetének képviselői – mellett jelen volt Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, Szimkovics Tibor református lelkész és Hajdú István, a Ráti Református Gyülekezet gondnoka.

A KMKSZ Ráti Alapszervezete 2000-ben az államalapítás ezredik és a kereszténység kétezredik évfordulója alakalmából alapította az „Év Embere, Rát” díjat, melyet évente egyszer ítélnek oda olyan személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely a KMKSZ alapszabályában megfogalmazottakkal, valamint a meghirdetett programjával megegyező tevékenységet folytat, és kimagasló teljesítményt nyújt az év folyamán a ráti magyarság megmaradása, önszerveződése, kulturális, szociális felemelkedése érdekében. A díjazott személyére a KMKSZ-alapszervezet vezetősége tesz javaslatot, és az alapszervezet beszámoló közgyűlésén a tagság hagyja azt jóvá – tudhattuk meg Illár Lénárdtól, az alapszervezet elnökétől, aki a díjazott tevékenységének méltatásakor elmondta: „Ez a szervezet és képviselői évek óta segítik Rát közösségét. Tudjuk, hogy egy közösség megmaradása szempontjából nagyon fontos a templom és az iskola, és ők pont ezt a két intézményt támogatták. Hathatós segítséget nyújtottak a református templom, valamint a paplak felépítéséhez. Nekik köszönhető az általános iskola új betonjárdája, az ő közreműködésükkel tudtuk megalapozni a számítástechnikai szaktantermet, legutóbb egy minden igényt kielégítő illemhelyet építettek az iskola számára. Ezért lettek idén Ráton ők az év emberei.”

A döntés indoklása után a KMKSZ-alapszervezet vezetői: Illár Lénárd elnök, Kiss Tünde alelnök, Bakos Valéria titkár és Kocsis Szilvia pénztáros átadták a díjat Jan Pongersnek, amelyet a korábbi évekhez hasonlóan id. Hidi Ende nagydobronyi keramikusművész készített erre az alkalomra. A magyar nyelven feliratozott díj mellé a segélyszervezet munkatársai kaptak egy díszes angol nyelvű oklevelet is.

A Stichting Oost-Europa holland segélyszervezet jelenlévő képviselőinek nevében Jan Pongers köszönte meg a díjat, aki elmondta, hogy szervezetük 1990-től van jelen a régióban, majd így folytatta: „Ráton láttuk az emberek problémáit, az iskola állapotát, és elhatároztuk, hogy a rátiakon segítenünk kell.

Ide most négyen jöttünk, de van még valaki, akinek a nevét feltétlenül szeretnénk megemlíteni – ő a csoportvezetőnk, Jan Kamerling, aki nem lehet most közöttünk. Mi Hollandia különböző részeiről érkeztünk, különböző háttérrel, de itt egy csapattá kovácsolódtunk. Ráton otthon éreztük magunkat, befogadtak bennünket. Számomra nagyon fontos, hogy az itt élő fiatalokért és a tanári karért tehettem valamit.

Otthon, Hollandiában a templomunkban van egy hely, ahol a fontos emlékeket helyezzük el, ezt a díjat is ott szeretnénk őrizni.”

Jan Pongers befejezésképpen átadta Illár Lénárdnak a Ráton dolgozó holland önkéntesek adományát – ezúttal az ő személyes felajánlásukat –, melyet ugyancsak az iskola támogatására szántak.

Az ünnepélyes díjátadást követően a ráti gyerekek műsorral kedveskedtek a vendégeknek.

dózsa


Képek az eseményről:

Képek a vizesblokk építéséről:


Elismerést kapott a Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete

2009.11.12. 11:50 • Az "Év emberei" díjat vehette át Petrőcz Lászlóné a füredi Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesületének elnöke a Magyar Kulturális Szövetség ráti alapszervezetétől. A díjat mindig azok kapják, akik kimagaslóan sokat tettek a kint magyarság megmaradásáért.

Balatonfüreddel 2005-ben vették fel a kapcsolatot a ráti általános iskolából, akkor segítséget kértek az iskola felszereléséhez. Leginkább magyar nyelvű könyvekre volt szükségük, ezért a füredi egyesület gyűjtésbe kezdett és 2006-ban több ezer kötetet vittek ki Kárpátaljára. Később a ráti gyerekeket elhozták a Balatonhoz is. A kinti iskola nagyon szegényes körülmények között működik, nincs elég felszerelés, sok helyen még mindig cserépkályhával fűtenek, -mondta Petrőcz Lászlóné aki hozzátette: a kitüntetés még inkább arra sarkallja az egyesületet, hogy vigyázzon az amúgy is fogyatkozó kárpátaljai magyarokra, őket folyamatosan segítse lehetőségeik szerint.


Felvétel az eseményről:

Képek a tetőcseréről: 

Képek a tornaterem építéséről:

Díjkiosztó ünnepség Ráton

Rendhagyó KMKSZ-gyűlésnek volt színtere a Ráti Általános Iskola: díjátadó ünnepségre került sor.


Az Év Embere-díjat a KMKSZ Ráti Alapszervezete az államalapítás ezredik és a kereszténység kétezredik évfordulója alkalmából alapította. Odaítéléséről az elnökség javaslata alapján az alapszervezet közgyűlése dönt. Olyan személynek ítéli oda, aki kimagasló teljesítményt nyújt az év folyamán a helyi magyarság önszerveződése, megmaradása vagy kulturális, szociális és gazdasági felemelkedése érdekében Ráton. Az eltelt időszak alatt a díjat átvehette Molnár Miklós római katolikus plébános, dr. Kótyuk István egyetemi és főiskolai tanár, Palotai Etelka magyartanárnő, Bíró Zsuzsanna, Bartha Zsolt református lelkész. Az idén abban is rendhagyó volt a díjátadás, hogy két jelöltnek ítélte meg a közgyűlés. Az egyik díjazott a Balatonfüredi Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete, a másik dr. Szabados Péter vállalkozó volt.  

A balatonfüredi szervezet három éve alakult azzal a céllal, hogy a ráti iskolát támogassák. Ez idő alatt az iskola diákjai kétszer is vendégeskedtek Balatonfüreden. Az iskola könyvtára több mint 3 ezer könyvvel gyarapodott jóvoltukból.

Tavaly szomorú tanévkezdésünk volt, mert egy özönvízszerű esőzést nem bírt már kivédeni a régi, sok helyen lyukas tető, és bizony, a frissen festett folyosón víz állt, és málladozó plafonok látványa fogadott bennünket. Füredi barátaink és dr. Szabados Péter siettek a segítségünkre, akik biztosították az anyagi fedezetet a teljes tetőcseréhez. Így idén a tanévet új tetővel kezdhettük. Mint megtudtuk, dr. Szabados Péter nemcsak nálunk segített, hanem az innsbrucki magyar ház tetőfelújításában is oroszlánrészt vállalt.

Nemcsak a ráti iskolát részesítette támogatásban a balatonfüredi egyesület, hanem hozzájárultak egy Irka-szám kiadásához is.

A rendhagyó gyűlés kezdetén Illár Lénárd alapszervezeti elnök köszöntötte a vendégeket, és átadta az Év Embere-díjat: a Hidi Endre keramikus alkotta Miska-kancsókat és a díszokleveleket. Majd Juhász Erika, az iskola igazgatónője köszönte meg az önzetlen segítséget.

A díjat a Balatonfüredi Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete nevében a kuratórium elnöke, özv. Petrőczi Lászlóné tiszteletes asszony köszönte meg, Isten kiáradó szeretetének tulajdonítva azt, hogy segíthettek. Mint mondta: feladatuknak érezték, hogy a ráti gyerekek feje fölött tető legyen.

Végezetül a Palotai Etelka vezette műkedvelő együttes szép versekkel és énekekkel köszöntötte a vendégeket.

Illár Lénárd

Rát is csatlakozott

Október 9-én ünnepélyes teleházavatásra került sor Ráton a helyi általános iskolában, melyen dr. Soós Kálmán, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke átadta Illár Lénárdnak, a KMKSZ helyi alapszervezete elnökének és Juhász Erika iskolaigazgatónak a számítástechnikai felszerelést. 


Az egybegyűlt tanárokat és diákokat Illár Lénárd, a KMKSZ helyi szervezetének elnöke, az iskola tanára köszöntötte, örömteli eseménynek nevezve a teleházavatást. Dr. Soós Kálmán hangsúlyozta, hogy a KMKSZ mint érdekvédelmi szervezet fontosnak tartja a helyi közösségek ilyen jellegű támogatását is: "A schengeni övezet szomszédságában rendkívüli fontossága van annak, hogy lépést tudjunk tartani a világgal. A Szülőföld Alap jóvoltából, a Teleház-program keretében ma hivatalosan is átadjuk Rát községnek a teleházat, melynek segítségével kapcsolatot tarthatnak a nagyvilággal. Kívánom önöknek, hatékonyan használják ki a teleház által nyújtott lehetőségeket, és hogy ki-ki a maga és a közösség javára használja fel azokat a számítástechnikai eszközöket, amelyeket ma átadunk."

Illár Lénárd és Juhász Erika a rátiak köszönetét tolmácsolták a korszerű technikáért, s mint elmondták, igyekezni fognak hatékonyan kielégíteni a lakosság igényeit, majd az egybegyűltek megtekintették az iskola számítástechnikai termében berendezett teleházat.

Lapunk érdeklődésére dr. Soós Kálmán elmondta, hogy Szalókát, Eszenyt, Tiszasalamont és Császlócot követve Rát az Ungvári járás ötödik olyan települése, melyen teleház létesült a KMKSZ kezdeményezésére. Reményei szerint a Szövetség a Teleház-programmal hatékonyan hozzá tud járulni a helyi közösség és egyben a kárpátaljai magyarság túlélési esélyeinek növeléséhez.

Baráth József


A KMKSZ közel 300 fős ráti alapszervezete Illár Lénárd elnök vezetésével tevékeny munkát folytat az érdekvédelem, a közösségformálás és a hagyományápolás terén. Évente ünnepséget rendeznek a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából, megemlékeznek a sztálini lágerekbe elhurcoltakról. 2000-ben alapította az alapszervezet a Rát legnépszerűbb embere címet, melyet a falu fejlődése érdekében kifejtett munkáért ítélnek oda évente az arra érdemeseknek.

Az oktatási intézményben jelenleg 137 diák tanul, ebből 125 a magyar osztályokban. Az iskola számos anyagi gonddal küzd, teljes átfedésre szorul, mert gyakran beázik a hullámpalatető. Az igazgató és a tanári kar mindent megtesznek azért, hogy támogatókat szerezzenek. Erőfeszítéseik néha sikerrel is jártak, a különböző adományokból sikerült elvégezni kisebb belső munkálatokat. Ezenkívül a balatonfüredi Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete jóvoltából szervezett gyűjtés révén mintegy 4 ezer könyvet kapott az iskola.

http://www.hhrf.org/kmksz/szervezetek.html

Форма входу Beléptél mint
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0